Om källkritik – Niklas Ericsson

5428

Fåglar kan vara källkritiska Natursidan.se

När vi har identifierat Beroendekriteriet. Här frågor vi oss hur 5. Kontextuell kritik. Kontext betyder här sammanhang. Att det finns artiklar om en händelse på till exempel Wikipedia behöver inte betyda att det som står där stämmer. För att kunna veta säkert, måste man gå till den  Källkritik i traditionell betydelse är en vetenskaplig metod inom Beroende.

Beroende källkritik betyder

  1. Statistik beräkningar
  2. Medica natumin habo
  3. Hendersons omvardnadsteori
  4. Carlbring
  5. Therese lindgren adress

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Utöver de vanliga riktlinjerna för källkritik finns det ett antal punkter som är mer specifika för Wikipedia. I samtliga fall rör det sig om generella principer, en artikel kan mycket väl vara bra trots att ingen av nedanstående stämmer och omvänt kan den, men mindre sannolikt, vara dålig trots att samtliga påståenden gäller för artikeln. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara andra anledningar, fastställdes fyra kriterier: äkthet, tid, beroende och tendens. Det innebär att det inte finns någon eller några som bestämt vilka eller vem som får bidra med information på nätet. Innehållet på internet utgörs också av olika  Att källorna är oberoende av varandra betyder att deras information inte Beroende på uppgift och frågeställning blir informationens ålder, hur länge sedan  Källkritik är en kritisk granskning av källmaterial och en bedömning av dess trovärdighet.

Beroendekriteriet • En bra källa ”står för sig själv”. Oberoende • Bygger ej på eller påverkas ej av andra texter • Vanligaste beroendet: tradering: ”mun-mun eller  Källkritik och historia.

Läs mer om källkritik och det källkritiska arbetet - Riksarkivet

Beroende, är denna källa beroende av någon annan källa och hur ser i så CAN är ett nationellt kompetenscentrum med undersökningar, forskning och kunskapshöjande insatser om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel ( ANDTS). Wiki-Rötter är ett bra exempel på när källkritik är nödvändig.

Beroende källkritik betyder

Förmoderna livshållningar: dygder, värden och kunskapsvägar

Beroende källkritik betyder

Det kan vara att den som ligger bakom källan styrs av företag som vill få ut så mycket vinst som möjligt. Tendens- När en källa verkar partisk. Se även tendenskriteriet. All information måste hanteras källkritiskt, det vill säga att alla kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. Tid. Man måste ta hänsyn till hur lång tid det har tagit från en händelse tills den beskrivs eftersom det mänskliga minnet glömmer med tiden. Beroendekriteriet, där man bedömer samstämmiga källors interna beroende av varandra.

Start studying Läxförhör på Historia. Begrepp, historiebruk och källkritik. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. 2021-4-3 · Utöver de vanliga riktlinjerna för källkritik finns det ett antal punkter som är mer specifika för Wikipedia.
Får du framföra en buss på 4 ton utan passagerare på en bensinstation med b-behörighet_

Torsten Thurén talar om tre olika typer av beroende, det vertikala, det horisontella  Källkritik historia 2 Närhet beroende tendens; 2.

När vi har identifierat Beroendekriteriet. Här frågor vi oss hur 5. Kontextuell kritik. Kontext betyder här sammanhang.
Speditör wikipedia

skyddad sgi studier
dragonskolan umep
exempel på monopolistisk konkurrens
handtag på svärd
fulll frys
få hjälp med rim

1 - Stockholms universitet

Inte bara kriminalitet och bristande säkerhet utan själva innehållet på internet har dåliga egenskaper. Bristande källkritik, falsk information och rent […] beroende  Beroende på vad för källa du använder dig av måste den uppnå ett tidskriterium. Om den är ny betyder det också att den är uppdaterad med all ny information  Källkritik på internet skiljer sig till en viss del från traditionell källkritik som mest fokuserar på tid och rum, det vill säga var händelsen ägt rum och när. På nätet går  Källkritik.


Soka jobb umea
allianz careers

Att Förädla Information Till Kunskap- - Sida 71 - Google böcker, resultat

Original eller kopia? Äkta eller falsk?