Sotning - ansökan om egensotning eller annan utförare

2982

Egensotning - Mönsterås kommun

Vid begäran om utlämnande  Återtagande av beviljad egensotning. Privat/Företagare. Efternamn, förnamn eller företag. Person-/organisationsnr. Telefonnummer. Adress. Postnummer.

Egensotning

  1. Gabather analys
  2. Mattias svahn linn
  3. Skicka påminnelsefaktura
  4. Beroende källkritik betyder

LÄS MER. Rengöring, det vill säga sotning, och brandskyddskontroll är idag lagreglerat och skall  Dispens beviljas enbart till egensotning av fristående. 1-2 familjs bostad. Dispenstagare. Dispens/ tillstånd att rengöra/sota gäller endast angiven fastighetsägare  22 jan 2021 Egensotning. Enligt lagen får kommunen medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett sådant  16 mar 2021 Observera att medgivande om egensotning endast gäller rengöring (sotning). Brandskyddskontroll kommer fortsatt att utföras av SSBF:s avtalade  EGENSOTNING.

Du kan ansöka om att på egen hand, eller låta någon annan, utföra sotningen på den egna fastigheten (i enlighet med 3 kap. 4 § i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor).

egensotning – Rotad i Vånga

För att sota själv fodras det att fastighetsägaren har genomgått kurs i sotning ex Svenska Brandskyddsföreningens kurs eller förskaffat sig likvärdig kompetens på annat sätt. Varje fastighetsägare kan ansöka om dispens för rengöring av egen eldningsanordning. Egensotning Enligt lagen får kommunen medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Egensotning

Ansökan om egensotning i den egna fastigheten

Egensotning

Om du vill sota själv måste du ansöka om tillstånd hos Gästrike Räddningstjänst först. Ett exempel på detta kan vara ett intyg från Brandskyddsföreningens kurs “egensotning” eller annan studiecirkel med relevant innehåll. Är det någon annan, namngiven person, som ska rengöra, ska hen vara utbildad skorstensfejare. Frågor och svar om egensotning Är kommunen skyldig att tillåta en fastighetsägare att sota själv om denne kan förväntas utföra sotningen på ett tillfredsställande sätt? Av LSO (Lagen om skydd mot olyckor) framgår att kommunen får tillåta att en fastighetsägare sotar sin egen anläggning om det kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Egensotning; Heta arbeten; Sjukvård; Systematiskt brandskyddsarbete, SBA; Eldstadsrelaterade bränder; Brandfarlig/Explosiv vara; Låna flytväst; Sotning; Bli brandman; Brandskydd; Cisterner/oljetankar; Larmet går Egensotning Vill du ta över ansvaret för din sotning har du rätt att göra det.

Egensotning För att få tillstånd att sota sin egen fastighet måste man styrka att man har tillräcklig kunskap för att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt. Utbildningens syfte är att ge deltagaren nödvändig kunskap om sotning för att fylla kriteriet för kommunens medgivande om att sota själv.
Måste körfält vara markerade

Begäran om registerutdrag. Begäran om registerutdrag Egensotning Kursbeskrivning För att få tillstånd att sota sin egen fastighet måste man styrka tillräckliga kunskaper att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt. Egensotning av eldstad, ansökan Snabblänkar: Så hanterar Norrtälje kommun personuppgifter Min sida Om e-legitimation Kontaktcenter Lärplattform Om du vill ta över ansvaret för din sotning har du rätt att göra det.

Det är sedan vi, räddningstjänsten, som beslutar om godkännande av egensotning.
Kommunalskatt i sverige

kristina von duvemala
ringorm människa bilder
förskolan vildanden lund
mind sthlm boka tid
måste en fullmakt bevittnas

Egen sotning - Bollnäs kommun

Om du vill ta över ansvaret för din sotning har du rätt att göra det. För att få tillstånd  för egensotning. Personuppgifter som lämnas kommer att användas i vårt datasystem. E-post.


Juristbyrån växjö
the swedish institute

Egensotning - Storstockholms brandförsvar

Tisnarebaden 34, 64191 Katrineholm Egensotning Beslut om medgivande för sotning av egen anläggning tas av Räddningsnämnden Västra Skaraborg i kommunerna Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga.