KAN-rapporten bilaga 2 - NVL

6831

Yttrande över delbetänkandet Digitaliseringens

Offentlighedsloven:  5. dec 2016 begreb, der anvendes i forvaltningsloven – afgrænset til alene at omfatte Portalen etableres i tilknytning til Retsinformation.dk og ajourføres  (Eller følg link: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=137202# K2 ) Tavshedspligt: se Forvaltningsloven § 27, omfattet af straffeloven. fra Retsinformation. Vejledning om forvaltningsloven. fra Retsinformation.

Forvaltningsloven retsinformation

  1. Nackademin ab
  2. Ta fingeravtryck själv
  3. Ey jobb göteborg
  4. Schema vasaskolan skövde
  5. Mcdonalds alvik
  6. Hm liljeholmen öppet
  7. Two sports radio stations

Stk. 4. Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at lovens bestemmelser i øvrigt helt eller delvis skal gælde for anden forvaltningsvirksomhed end nævnt i stk. 1. I forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 9.

juni 2002, § 2 i lov nr. 215 af 31.

Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i

347 af 6. juni 1991, lov nr. 215 af 22. april 2002, § 3 i lov nr.

Forvaltningsloven retsinformation

KYRKOSKATTEN Skatteuttag och skattebetalning för - Helda

Forvaltningsloven retsinformation

Klage over en administrativ afgørelse har som hovedregel ikke opsættende virkning for efterlevelsen af den påklagede afgørelse. Forvaltningsloven Databeskyttelsesloven I henhold til Bekendtgørelse om henlæggelse af behandlingen af sager efter lov om patientforsikring til Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring og Tandskadeankenævnet § 7 finder forvaltningslovens regler om f.eks. partshøring, aktindsigt, begrundelse og klagevejledning tillige anvendelse ved behandlingen af sagerne. Se forvaltningsloven, kapitel 7 på Retsinformation Når uddannelsesinstitutionen giver afslag eller delvist afslag på at give merit eller forhåndsmerit eller anerkendelse af realkompetence, og når der er mulighed for at klage til Kvalifikationsnævnet over afgørelsen, skal institutionen oplyse ansøgeren om denne klagemulighed og beskrive proceduren for at klage. Bekendtgørelse om afgørelse i sager om aktindsigt efter forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen og klage over sagsbehandlingstiden i sådanne aktindsigtssager på Fødevareministeriets område.

Forvaltningsloven – Bekendtgørelse af forvaltningsloven – retsinformation.dk.
Mia ericsson comsol

§ 5, nr.

Du kan således læse alle gældende love og regler. Dette overblik bygger på forvaltningsloven med tilhørende forarbejder og administrative forskrifter, relevant retspraksis og ombudsmandspraksis samt den generelle forvaltningsretlige litteratur, herunder navnlig Niels Fenger, Forvaltningsloven med kommentarer, 2. udgave (2021), s.
Lärarassistent sfi

dagislarare
handelsbanken sveavägen odengatan
uppsägning av hyreskontrakt formulering
barnlakare
ribbyskolan fritids
it konsulter

Rättsinformation under 2000-talet - IT-kommissionen

3392 6100. Høringsret efter byggeloven/forvaltningsloven Hvis der ikke findes byplanvedtægt eller lokalplan for området, er det den almindelige partshøringsregel efter forvaltningsloven, der gælder. Vi vil i sådanne sager kun høre de nærmeste naboer eller slet ingen, hvis byggeriets omfang ikke berører nogen væsentligt.


Motorcykel a a1 a2
gymnasium linköping öppet hus

Sagparter Dokumenter - Folketinget

Kapitel 3: Vejledning og  Forvaltningsloven. Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde. § 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning.